A könyv tartalma

Olvassa el, hogy miről szónak a könyv fejezetei

Megfogan egy gondolat – az első lépések

A fejezet azokat a lehetséges élethelyzeteket elemzi, melyek elvezetnek egy párt, vagy akár egy egyedülállót az örökbefogadás gondolatáig. Beszél a jelentkezés hátterében álló motivációkról, vágyakról, valamint az örökbefogadásra jelentkezők szorongásairól, kétségeiről. Ez utóbbiak tekintetében választ ad arra is, miből táplálkozhatnak ezek a kételyek, és segítséget nyújt ahhoz, hogy az örökbefogadásra vállalkozók reális képet kapjanak azokról a területekről, melyekkel kapcsolatban félelmeik jelennek meg. A fejezet leírja azt is, hogy ma Magyarországon kik és milyen feltételekkel fogadhatnak örökbe, hogy ezeknek a feltételeknek milyen lélektani háttere van, valamint kitér arra is, hogy az örökbe fogadható gyermek milyen úton jut el ahhoz, hogy örökbe fogadható legyen, betekintést nyújtva ennek az útnak is a lényeges pszichés sajátosságaira. Segítségül szolgál a fejezet abban is, hogy felvázolja az örökbefogadás folyamatának egyes szakaszait, külön hangsúlyt fordítva a szakaszok jellemző lélektani vonatkozásaira.

Dilemmák, döntéshelyzetek az örökbefogadás előtt

Attól a pillanattól kezdve, hogy egy pár eldönti, örökbe fogad egy vagy több gyermeket rengeteg olyan helyzetben találja majd magát, melyben döntéseket kell hoznia. Döntéseket az örökbefogadásra, örökbefogadott gyermekre vonatkozóan. Nem akármilyen dilemmákat okoznak ezek a helyzetek. Akárcsak maga az örökbefogadás, így ezek a választások is egy egész életre szólnak. Meghatározzák mind a szülők, mind a leendő gyermekük további életét is. Nagyon lényeges pillanatok ezek, itt dől el, hogy a jelentkezők valóban felkészültek-e az örökbefogadásra. Amennyiben igen, felismerik saját korlátaikat, határaikat, tisztában vannak azzal, hogy mi az, amit el tudnak fogadni, fel tudnak vállalni egy életre, és mi az, amit nem.

Az örökbefogadási háromszög szereplői: az örökbefogadó szülők

A fejezet azokkal a leendő szülőkkel foglalkozik, akik örökbefogadott gyermekükre várnak. Lélektani szempontból elemzi azt az élethelyzetet, amelybe lépnek akkor, mikor örökbefogadó szülőnek jelentkeznek. Beszél az elszenvedett veszteségekről és mindezen veszteségek hatásáról a szülők életére, pszichés állapotára. Nagy hangsúlyt helyez annak fontosságára, hogy az örökbefogadás elindításával kapcsolatos első lépések megtétele előtt a jelentkezők feldolgozzák korábban átélt veszteségeiket. Nemcsak a párok pszichés helyzetét mutatja be a fejezet, de beszél azokról az egyedülálló jelentkezőkről is, akik társ nélkül vállalkoznak arra, hogy felneveljenek egy örökbefogadott gyermeket, külön kitérve azokra a nehézségekre, melyek ezekben a helyzetekben megjelenhetnek. A fejezet szentel egy részt azon családok bemutatásának is, ahol a már nevelkedő vérszerinti gyermek mellé fogadnak örökbe gyermeket a szülők. Tanácsokkal segíti őket abban, hogy hogyan vonják be a vérszerinti gyermeküket az örökbefogadás folyamatába, valamin hogyan kezeljék majd azt, a - vérszerinti családok életében sem könnyű - helyzetet, melyet a testvér érkezése jelent a családjukba.

Az örökbefogadási háromszög szereplői: a vérszerinti szülők

Ha örökbefogadásról beszélünk, nem hagyhatjuk ki az örökbefogadási háromszög harmadik csúcsának szereplőit, a vérszerinti szülőket sem. A társadalomban nagyon sok téves elképzelés él azokról a nőkről, akik lemondanak gyermekükről örökbefogadó szülők javára. A fejezet bemutatja azokat az élethelyzeteket, melyekben a gyermekükről lemondó anyák élnek, elemzői a lemondás hátterében álló lelkiállapotot, azokat a tényezőket, melyek e komoly, életre szóló döntés meghozatalára kényszerítették őket, valamint szól arról is, hogy milyen szerepet játszik későbbi életükben a valamikor örökbeadás ténye.

Az örökbefogadási háromszög szereplői: az örökbefogadott gyermek

A fejezet az örökbe fogadható gyermekről beszél, az ő életét mutatja be abban az időszakában, mielőtt örökbefogadó családjához kerül. Az örökbefogadott gyermek múltja nem a születésével, hanem a megfoganásával kezdődik, így a fejezet nagy figyelmet szentel annak, hogy beszéljen az örökbefogadott gyermek magzati életéről, hisz ebben az időszakban is rengeteg olyan benyomás érte őt, ami a későbbiekben hatással lehet fejlődésére. Nagyon fontos, hogy az örökbefogadó szülők ezekkel a hatásokkal tisztába legyenek. Az idősebb életkorban örökbefogadott gyermekek helyzetét elemezve bemutatja, milyen élettapasztalatokat élhettek át a gyermekek az örökbefogadásuk előtt, és mindennek milyen hatásai lehetnek fejlődésükre. A fejezet végén szó esik arról is, hogy mi módon zajlik a leendő örökbefogadó szülők és a gyermek barátkozása, mit jelent ez a szülőre, illetve a gyermekre nézve, melyek azok a momentumok, melyekre különösen érdemes odafigyelni.

Család lettünk

A fejezet azt az időszakot veszi szemügyre, mikor az örökbefogadott gyermek hazakerül új, örökbefogadó családjába. Az újdonsült szülők életében ezt a pillanatot hosszas várakozással, esetleges kudarcokkal teli évek előzték meg, így nem könnyű feldolgozniuk, hogy megváltozott az életük. Még újszülött örökbefogadása esetén is akadhatnak problémák a családdá válás folyamatában, idősebb gyermek örökbefogadásakor pedig ezek a nehézségek fokozottabb mértékben jelentkezhetnek. A fejezet, segítséget nyújt a szülőknek azzal, hogy sorra veszi azokat a lényeges szempontokat, melyekre érdemes odafigyelniük ebben a kezdeti időszakban, valamint azokat a tényezőket, amelyek megkönnyíthetik a gyermek beilleszkedését, és saját szülőszerepük elfogadását. A fejezet elemzi a biztonságos kötődés kialakulásához szükséges lényeges elemeket a szülő-gyermek kapcsolatban.

Beszélgessünk vele!

Az örökbefogadás lélektanának talán egyik leglényegesebb témája kerül megtárgyalásra ebben a fejezetben: mikor, hogyan beszéljünk a gyermekkel az örökbefogadásról? A leendő örökbefogadó szülők nagy többsége már tisztában van azzal, hogy a gyermek előtt nem lehet titok az örökbefogadás ténye, azt mégis nagyon kevesen tudják csak elképzelni, hogy hogyan beszélnek erről majd gyermeküknek. A fejezet nem ad konkrét receptet erre, de a gyakorlati munkából származó tapasztalatok elemzésén keresztül egyfajta irányt mutat a kérdés kezeléséhez. Minden embernek, így minden gyermeknek is alapvető joga van ahhoz, hogy megismerje valódi származását. Ezzel a joggal szerencsére egybevág az a tapasztalat is, hogy ma már többnyire nem az a kérdés az örökbefogadó családok, örökbefogadásra várók körében, hogy elmondjuk-e a gyermeknek, hogy örökbefogadott, hanem a mikor és a hogyan. Az örökbefogadó szülők nagy többsége gondolkodik úgy, hogy a gyermek előtt nem fogja titokban tartani az örökbefogadás tényét.

Örökbefogadott gyermek közösségben

Az örökbefogadó családokban mindig nagy dilemmát jelent, hogy hogyan kezeljék az örökbefogadás tényét az oktatási intézményekben ahová gyermekük jár (bölcsőde, óvoda, iskola), megosszák-e a gyermek pedagógusaival, beszéljenek-e róla az osztálytársakkal. Mivel minden család élethelyzete más és más az erre vonatkozó döntéseket mindenhol egyénileg kell meghozni a szülőknek. Így konkrét recept, ami megmondaná, mi a legjobb döntés ebben a helyzetben itt sem adható. A fejezet főleg gyakorlati tapasztalatokból kiindulva sorra veszi azokat a pontokat, melyek lényeges szerepet játszhatnak a döntés meghozatalában. A fejezet abban is nagy segítséget nyújt, hogy a szülők hogyan védhetik ki a kortársaktól érkező esetleges támadásokat, hogyan segíthetnek, hogyan állhatnak ilyen helyzetekben a gyermekük mögött.

Örökbefogadott kamasz, örökbefogadott felnőtt

A kamaszkor egy vérszerinti gyermekét nevelő család életében is rengeteg problémával járó időszak. Örökbefogadó családokban a kamasz gyermek identitáskeresését megnehezíti az örökbefogadás ténye, az információk hiánya a gyökereiről, múltjáról. Sok örökbefogadó családban a jellegzetes kamaszkori problémák és az örökbefogadásból adódó esetleges nehézségek erősítik egymást. Szélsőséges esetben ezek eljuttathatják a családot abba a helyzetbe, mikor már felvetődik az örökbefogadás felbontása is. A fejezet ennek elkerüléséhez számos gyakorlati tanáccsal segíti az örökbefogadó családokat, valamint szó lesz arról is, hogy mikor, hogyan keresheti meg a gyermek a vérszerinti szüleit, és hogy az esetlegesen létrejövő találkozónak, különböző életkorokban milyen hatása lehet személyisége, identitása alakulására. A fejezet felkészít az örökbefogadó szülőket is arra a korántsem könnyű helyzetre, amikor a gyermekük mögött kell állniuk a vérszerinti család felkutatásában.

Ha segítségre van szükség

A fejezet támpontot nyújt az olvasóknak, mind a szülőknek, mind a szakembereknek, ahhoz, hogy az örökbefogadás folyamatának egyes szakaszai közben felmerülő problémák esetén milyen pszichés segítségnyújtási formákat vehetnek igénybe az örökbefogadó családok. Sorra veszi azokat a legjellegzetesebb problémákat, melyek előfordulhatnak egy örökbefogadó családban, akár az örökbefogadás előtt, akár később az örökbefogadott gyermek nevelése során. Ehhez kapcsolódóan bemutat egy Magyarországon egyedülálló komplex szolgáltató központot, a civil szervezetként működő Ágacska Alapítványt, ahol tapasztalt és kompetens szakemberekből álló csapat várja a segítségre szorulókat.

Akik már olvasták

Mit mondanak azok akik már olvasták a könyvet?

Bogár Zsuzsa nagyszerű könyvét olvasva töredelmesen be kell vallanom: hiába dolgoztam örökbefogadó szülőkkel és gyerekekkel, területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál – ilyen alapos és megalapozott összefoglalót nemhogy nem adhattam a szülők kezébe, de magam sem láttam soha.

Igazi hiánypótló mű. Eddig ugyanis semmilyen összefoglaló magyarnyelvű irodalom nem állt rendelkezésre az örökbefogadás témájában. Gyakorlatias, könnyen érthető és olvasmányos. Bátran ajánlom mindenkinek, akit a téma kicsit is érdekel vagy érint. Szakembereknek, érdeklődőknek, de természetesen mindenekelőtt nekünk, leendő és már gyakorló örökbefogadó szülőknek.

Lassúné Pogonyi Éva

örökbefogadó szülő

Rengeteget köszönhetek az Ágacska Alapítványnak. Sokat segítettek abban, hogy valóban felkészült szülőkként várjuk gyermekeinket. Örülök, hogy végre könyv formájában is eljuthat az érintettekhez a számos jó tanács, hasznos iránymutatás és az a szemlélet, amit az Ágacska Alapítvány képvisel az örökbefogadással kapcsolatban.

Vidáné Horváth Magdolna

örökbefogadó szülő

Gyakorlatias, mert a gyakorlatból indul ki: egy már működő tanfolyam elméleti kereteit és tapasztalati tényeit foglalja össze. Hiánypótló, mert valóban sokféle igényt elégít ki, magas színvonalon. Bárkinek ajánlom, akinek dolga van az örökbefogadással – elsősorban a szülőknek és pszichológusoknak, de a „hivatalos út” bármely állomásán dolgozó tanácsadóknak, döntéshozóknak is.

Székely Zsófia

pszichológus

Az íróról

Mit érdemes tudni rólam?

Bogár Zsuzsa

Bogár Zsuzsa vagyok, tanácsadó szakpszichológus és családterapeuta. Diplomámat 1999-ben szereztem az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Pár év módszertani intézetben töltött munka után többedmagammal létrehoztam az Ágacska Alapítványt, ahol örökbefogadás előtt állóknak, örökbefogadóknak, örökbefogadottaknak nyújtunk pszichés segítséget csoportok, pár- és családterápia, valamint egyéni tanácsadás formájában. Jelenleg is dolgozom az Alapítványnál, emellett folytatom magánrendelésemet, azt azonban nem csak a fent említett célcsoportnak, hanem bárkinek, aki úgy érzi, szüksége van szakember segítségére. Pszichológus alapdiplomám mellé tanácsadói szakpszichológus végzettséget szereztem krízis-tanácsadás szakirányon, szintén az ELTE-n, valamint szupervízió mellett család és párterapeuta vagyok.

Rendelje meg online

Online rendeléshez, kérem töltse ki az alábbi formot, hogy felvehessem Önnel a kapcsolatot

A könyv ára 2 990 Ft / darab - a postaköltség 800 Ft 1 könyv esetén

A könyvről

Miért született, kiknek és miért ajánlom a könyvet?

Az örökbefogadás lélektana

Az örökbefogadás lélektana című kötet első kiadása, mely 2011-ben jelent meg, nagy hiány betöltésére vállalkozott a magyar könyvpiacon. Megjelenése óta 1100 példány kelt el belőle, ami határozottan jelzi, milyen hatalmas igény mutatkozott egy olyan könyvre, mely betekintést nyújt az örökbefogadás pszichológiájába, ezzel segítve mind az érintetteket, mind a területen dolgozó szakemberek munkáját.

Az elmúlt években számos jogszabályváltozás történt az örökbefogadás területén, ez tette szükségessé a második kiadás megszületését. Bár a kötet az örökbefogadás pszichológiai hátterét veszi górcső alá, mégsem hagyhatók figyelmen kívül ezek a változások, hisz nagy hatással vannak arra, hogy az örökbefogadási háromszög szereplői, hogyan élik meg helyzetüket vagy épp a folyamatot.

Magyarországon manapság rohamosan nő az örökbefogadások, az örökbefogadásra várók száma. Kezd eltűnni az a tabu, titokzatosság, a szégyenérzet, amely évtizedekig övezte ezt a témát. A párok, akiknek természetes úton nem születhet gyermekük, egyre nyíltabban felvállalják ezt, és egyre hamarabb döntenek úgy, az esetleges gyermekvállalási kudarcok után, hogy örökbefogadás útján teszik teljessé családjukat és életüket.

Az örökbefogadások növekvő száma miatt is nagyon fontos, hogy a témával kapcsolatos ismeretek eljussanak, nemcsak feltétlenül azokhoz, akik valamilyen formában érintettek a témában, hanem a társadalom egészéhez. Hiába vált egyre nyíltabban felvállalhatóvá manapság az örökbefogadás, sajnos még rengeteg előítélet lengi körül. Az előítélet pedig sok esetben az információhiányra épül. E kötet azzal, hogy bemutatja az adoptálás jellemzőit, folyamatát, szereplőit, különös tekintettel a lélektani vonatkozásokra, megpróbálja azt a célt is elérni, hogy kevesebb hamis sztereotípia jelenjen meg a társadalomban az örökbefogadásról.

A könyv nagy részben támaszkodik az Ágacska Alapítvány örökbefogadó szülőknek szóló felkészítő tanfolyamára, melynek alapjait az Alapítvány pszichológusaként, 2003-ban dolgoztam ki, hogy munkatársaimmal együtt segíthessük az örökbefogadásra vállalkozó párokat elindulni ezen a hol kemény és rögös, hol nagyon szép és megható pillanatokkal teli úton. A tanfolyam anyaga az elmúlt évek során nagyon sokat formálódott a párokkal, családokkal szerzett tapasztalataink eredményeként. Munkatársaim, Mészáros Krisztina és Rózsahegyi Nóra rengeteg munkát fektettek a tanfolyam módszertani tovább fejlesztésébe és abba, hogy az Ágacska Örökbefogadói Felkészítő Tanfolyam egy belátással történő szemléletváltást eredményezzen a leendő örökbefogadóknál a sikeres örökbefogadás érdekében.

Fontosnak tartom azonban, hogy mindazt, amit a jelentkezők a tanfolyam napjai során kapnak, ne csak a lelkükben és a gondolataikban, hanem ezzel a könyvvel nyomtatott formában is magukkal vihessék, hogy ott legyen velük örökre-örökbe, és segítse őket a nehezebb pillanatokban.

A könyv megírásával, akárcsak a fentebb említett felkészítő tanfolyammal az a célunk, hogy az örökbefogadások sikeresek legyenek. A sikerességnek nagyon szubjektív a definíciója, ám, ha kiegyensúlyozott szülők harmonikus családi közegben nevelnek kiegyensúlyozott gyermekeket ez lélektani szempontból mindenképpen sikeres örökbefogadásnak tekinthető. Ahhoz azonban nincs recept, hogy ki, melyik család, hogyan találja meg ezt az állapotot. Ezt mindenkinek önmagában kell megtalálnia. Különbözőek vagyunk, különbözőképpen képzeljük el az ideális családot és életet, különbözőek a határaink, a korlátaink, különböző dolgokat tartunk fontosnak vagy épp jelentéktelennek, elfogadhatónak és elfogadhatatlannak.

Épp azért a könyv sok esetben nem ad konkrét tanácsokat, vagy válaszokat arra, hogy az egyes helyzetekben melyik a jó megoldás, a különböző választási lehetőségek közül melyik az ideális. Helyzetekről, és a helyzetekhez kapcsolódó lehetséges lépésekről lesz szó. Felvázolva a lépések, döntések előnyeit és hátrányait. A célom az, hogy a rengeteg információ alapján, amit ezzel a könyvvel átadni kívánok, minden örökbefogadásra váró találja meg a saját útját. Azt az utat, amelyről azt gondolja, hogy képes lesz bejárni, kétségek, szorongások nélkül. Mert az a gyermek, aki családra vár, csak akkor fogja jól érezni magát abban a családban, és akkor lesz valóban kiegyensúlyozott és boldog, ha nem árnyékolják be az életét a szülők félelmeiből eredő feszültségek.

Ajánlom tehát e könyvet mindazoknak, akikben még csak felmerült az örökbefogadás gondolata, akik már elindultak az úton, és azoknak is, akik már otthon nevelik örökbefogadott gyermeküket.

Természetesen ajánlom szakembereknek is, pedagógusoknak, védőnőknek, szociális területen dolgozóknak, mindenkinek, aki munkája révén találkozhat örökbe fogadott gyermeket nevelő családokkal. Elkerülhetetlen, hogy az örökbefogadó családok kapcsolatba kerüljenek ezen szakemberekkel, épp ezért, fontos lenne, ha ők, segítőként kompetensen és hatékonyan tudnának együttműködni a családokkal esetleges problémák felmerülése esetén is. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy rendelkezzenek elegendő információval az örökbefogadás rendszeréről, pszichés sajátosságairól. Mivel képzésük során minimális mértékben találkozhatnak a témával, azt gondolom, hogy a szakemberek munkájához is nagy segítséget nyújt majd a könyv.